Gå til indhold

Syddansk Vækstforum

Til forsiden


ForsidepilOm VækstforumpilStrategi, Handlings- og Investeringsplan og Samarbejdsaftaler

Strategi, Handlings- og Investeringsplan og Samarbejdsaftaler

Strategi

Vækstforum for Region Syddanmark er omdrejningspunktet for den regionale erhvervspolitik. Vækstforums bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi sætter kursen for regionens fremtidige erhvervsudvikling i perioden 2012-2020. En kurs som skaber de rette erhvervspolitiske, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige rammer for erhvervslivet og understøtter dynamik og vækst i regionen. Læs mere om strategien her.

Handlings- og Investeringsplan

Som opfølgning til strategien er der udarbejdet en 2-årig handlings- og investeringsplan, der omsætter strategien til konkret handling. Her opstilles rammer og retning for de initiativer og udviklingsaktiviteter, Vækstforum ønsker at igangsætte i perioden 2018-19.

Læs mere om handlingsplanen her.

Samarbejdsaftaler

Region Syddanmark har desuden indgået samarbejdsaftaler med en række parter:

 

  • Partnerskabsaftale med regeringen

Der er indgået en partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling med regeringen. Formålet med partnerskabsaftalen er at sikre en lokal og regional forankring af regeringens globaliseringsstrategi.

 

  • Vestdansk Erhvervssamarbejde

Der er desuden indgået en samarbejdsaftale mellem de vestdanske vækstfora under navnet Vestdansk Erhvervssamarbejde med det formål at lette virksomhedernes adgang til erhvervsfremmetilbud. Handlingsplan, dagsordner mm. kan findes her.

 

  • Erhvervspartnerskabsaftaler

Endelig er der indgået erhvervspartnerskaber med UdviklingsRåd Sønderjylland,  Trekantområdet Danmark, Business Region Esbjerg og Udvikling Fyn.


 


 

 

 

 

 


Sidst opdateret den 12-04-2018.Vækstforum

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00