Gå til indhold

Syddansk Vækstforum

Til forsidenTil Region Syddanmark

ForsidepilOm VækstforumpilStrategi, Handlings- og Investeringsplan og Samarbejdsaftaler

Strategi, Handlings- og Investeringsplan og Samarbejdsaftaler

Strategi

Vækstforum for Region Syddanmark er omdrejningspunktet for den regionale erhvervspolitik. Vækstforums bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi sætter kursen for regionens fremtidige erhvervsudvikling i perioden 2012-2020. En kurs som skaber de rette erhvervspolitiske, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige rammer for erhvervslivet og understøtter dynamik og vækst i regionen. Læs mere om strategien her.

Handlings- og Investeringsplan

Som opfølgning til strategien er der udarbejdet en 2-årig handlings- og investeringsplan, der omsætter strategien til konkret handling. Her opstilles rammer og retning for de initiativer og udviklingsaktiviteter, Vækstforum ønsker at igangsætte i perioden 2016-17. Planen er revideret november 2016.

Læs mere om handlingsplanen her.

Samarbejdsaftaler

Region Syddanmark har desuden indgået samarbejdsaftaler med en række parter:

  • Der er indgået en partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling med regeringen. Formålet med partnerskabsaftalen er at sikre en lokal og regional forankring af regeringens globaliseringsstrategi.
  • Der er desuden indgået en samarbejdsaftale mellem de vestdanske vækstfora under navnet Vestdansk Erhvervssamarbejde med det formål at lette virksomhedernes adgang til erhvervsfremmetilbud. Handlingsplan, dagsordner mm. kan findes her.
  • Endelig er der indgået erhvervspartnerskaber med Trekantområdet Danmark og Udvikling Fyn.


 


 

 

 

 


Sidst opdateret den 07-04-2017.Vækstforum

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00