Syddansk Vækstforum

Til forsidenTil Region Syddanmark

ForsidepilOm VækstforumpilStrategi, handlingsplan og samarbejdsaftaler

Strategi, handlingsplan og samarbejdsaftaler

Strategi

Vækstforum for Region Syddanmark er omdrejningspunktet for den regionale erhvervspolitik. Vækstforums bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi sætter kursen for regionens fremtidige erhvervsudvikling i perioden 2012-2020. En kurs som skaber de rette erhvervspolitiske, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige rammer for erhvervslivet og understøtter dynamik og vækst i regionen. Læs mere om strategien her.

Handlingsplan

Som opfølgning til strategien er der udarbejdet en 2-årig handlingsplan, der omsætter strategien til konkret handling. Her opstilles rammer og retning for de initiativer og udviklingsaktiviteter, Vækstforum ønsker at igangsætte i perioden 2016-17. Læs mere om handlingsplanen her.

Samarbejdsaftaler

Region Syddanmark har desuden indgået en række samarbejdsaftaler:


 


 

 

 

 


Sidst opdateret den 17-11-2016.Vækstforum

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00