Syddansk Vækstforum

Til forsidenTil Region Syddanmark

ForsidepilOm VækstforumpilStrategi, handlingsplan og partnerskabsaftale

Strategi, handlingsplan og partnerskabsaftale

 

 

Vækstforum for Region Syddanmark er omdrejningspunktet for den regionale erhvervspolitik. Vækstforums bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi sætter kursen for regionens fremtidige erhvervsudvikling i perioden 2012-2020. En kurs som skaber de rette erhvervspolitiske, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige rammer for erhvervslivet og understøtter dynamik og vækst i regionen.

Som opfølgning til strategien er der udarbejdet en 2-årig handlingsplan, der omsætter strategien til konkret handling. Her opstilles rammer og retning for de initiativer og udviklingsaktiviteter, Vækstforum ønsker at igangsætte i perioden 2016-17.

Region Syddanmark har med regeringen desuden indgået en partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Formålet med partnerskabsaftalen er at sikre en lokal og regional forankring af regeringens globaliseringsstrategi.

Disse tre planer præsenteres nærmere i menuen til venstre.
 


 

 

 

 


Sidst opdateret den 12-04-2016.Vækstforum

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00