Gå til indhold

Syddansk Vækstforum

Til forsiden

ForsidepilFor ansøgerepilHvilke krav skal mit projekt opfylde?

Hvilke krav skal mit projekt opfylde?

Syddansk Vækstforum er nedlagt pr. 1. januar 2019

  

Fra 1. januar 2019 erstattes de seks regionale vækstfora af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som skal sætte gang i og finansiere nye decentrale erhvervsfremmeindsatser bl.a. med midler fra EU's strukturfonde.

 

Det er Erhvervsstyrelsen i Silkeborg, der sekretariatsbetjener Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

Administrationen af igangværende erhvervsfremmeprojekter, der er finansieret via Syddansk Vækstforum eller regionsrådet i Region Syddanmark, overdrages fra regionerne til Erhvervsstyrelsen pr. 1. januar 2019.

 

Erhvervsstyrelsen kan kontaktes på telefon 35 29 17 00 eller mail postru@erst.dk.

 

 

 

Projekter, der fik tilskud fra Vækstforum, skulle opfylde disse overordnede krav:

 

1. Projektet skal rummes indenfor de aktuelle annonceringer 

Dit projekt skal enten passe under det aktuelle annoncerede tema, OPI-puljen, Yderområdepuljen eller en af de annoncerede brede indsatser. Frister og temaer findes her.  

Ansøgninger om medfinansiering af INTERREG-projekter behøver ikke passe ind i et aktuelt tema eller en bred indsats, men skal stadig opfylde de øvrige krav nedenfor.

 

2. Projektet skal rummes inden for Vækstforums handlingsplans- og investeringsplan 2018-19

Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde, hvis hovedformål er at skabe vækst og beskæftigelse i Region Syddanmark. Vækstforums langsigtede strategiske arbejde bygger på den regionale vækst- og udviklingsstrategi for 2016-2019, mens den konkrete udmøntning af strategien sker via handlings- og investeringsplanen 2018–2019.

Vækstforums handlingsplan er afgørende for din mulighed for at modtage tilskud. Vækstforum støtter kun ansøgninger om tilskud til projekter, hvis indsatser retter sig mod ét eller flere af forretningsområderne i handlingsplanen, og som kan sandsynliggøre at projektet kan bidrage til, at Vækstforum kan nå målsætningerne i handlingsplanen. 

Du kan læse mere om handlingsplanen i punktet 'handlingsplan' i venstremenuen.

 

3. Projektet skal kunne søge inden for Syddansk Vækstforums finansieringskilder

Vækstforum har indstillingsret til regionale erhvervsudviklingsmidler og EU-strukturfondsmidler.  

Du kan søge én af finansieringskilderne eller en kombination heraf. Om du skal søge den ene eller den anden finansieringskilde eller en kombination heraf afhænger af en lang række faktorer, herunder projektets specifikke målsætninger og aktivitetsindhold, eller de krav, der er defineret i en annoncering. 

 

Du kan læse mere om de to typer finansiering i punktet 'Finansieringskilder' i venstremenuen.

 

Hjælpeværktøj

Vækstforumsekretariatet har udarbejdet et projektbeskrivelsesværktøj, der kan hjælpe dig til at afklare om dit projekt opfylder de overordnede krav for at søge støtte.

Du kan finde projektbeskrivelsesværktøjet her.

Idet Vækstforums indsats fokuserer på at skabe vækst og beskæftigelse i de syddanske virksomheder, skal alle projekter på forhånd kunne sandsynliggøre, at projektets aktiviteter opfylder et behov hos en betydelig kreds af syddanske virksomheder. 

 

Derfor opfordres til, at du læser handlingsplanen grundigt, før du skriver din ansøgning.  Hvis du – efter at du har læst handlingsplanen – mener, at din projektidé opfylder betingelserne, opfordres du til at kontakte Vækstforums sekretariats hotline på tlf. 30 58 77 77 eller på mail: vaekstforum@rsyd.dk med henblik på en dialog om projektindhold, partnere, finansieringsmuligheder mv.     Du kan finde Handlingsplan 2014-15 her.  Idet Vækstforums indsats fokuserer på at skabe vækst og beskæftigelse i de syddanske virksomheder, skal alle projekter på forhånd kunne sandsynliggøre, at projektets aktiviteter opfylder et behov hos en betydelig kreds af syddanske virksomheder.   Derfor opfordres til, at du læser handlingsplanen grundigt, før du skriver din ansøgning.  Hvis du – efter at du har læst handlingsplanen – mener, at din projektidé opfylder betingelserne, opfordres du til at kontakte Vækstforums sekretariats hotline på tlf. 30 58 77 77 eller på mail: vaekstforum@rsyd.dk med henblik på en dialog om projektindhold, partnere, finansieringsmuligheder mv.  

 

 


Siden er sidst opdateret 14-1-2019
Region udvikling

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00