Gå til indhold

Syddansk Vækstforum

Til forsiden

ForsidepilFor ansøgerepilHjælp til ansøgning om strukturfondsmidler

Hjælp til ansøgning om strukturfondsmidler

Syddansk Vækstforum er nedlagt og det er derfor ikke længere muligt at søge Syddansk Vækstforum om strukturfondsmidler.

 

 

 

Proces og finansiering

EU-strukturfondsprogrammerne er tilskudsordninger, der som udgangspunkt giver mulighed for op til 50 % støtte til projektets støtteberettigede udgifter. Derudover skal strukturfondsprojekter finansieres efter krone til krone-princippet. Det betyder, at et EU-tilskud på 50 % skal modsvares af en tilsvarende dansk medfinansiering på 50 %. 

Den danske medfinansiering kan bestå af både kontante tilskud og arbejdstid fra offentlige og/eller private partnere. 

I projekter, hvor private virksomheder opnår konkurrencemæssige fordele ved deltagelse, er der jf. EU-statsstøttereglerne en begrænsning på, hvor meget offentlig støtte hver enkelt privat virksomhed kan modtage. Derfor vil der også i denne type projekter være en samlet begrænsning på, hvor stor en del af projektets samlede finansiering, der kan bestå af offentlige midler; midler fra EU, kommuner, regioner og stat.

Inden du fremsender din ansøgning, opfordrer vi til, at du kontakter Vækstforumsekretariatet med henblik på vejledning om finansieringen.

 

En kort og læsevenlig beskrivelse af strukturfondsprogrammerne kan læses her.

 

Du kan finde ansøgningsskema til strukturfondene her.

Du kan finde link til Socialfondsprogrammet her:

Du kan finde link til Regionalfondsprogrammet her: 

I ansøgningsskemaet er der også være en henvisning til de såkaldte støtteberettigelsesregler. Støtteberettigelsesreglerne gælder for projekter, som finansieres af strukturfondene. Det er vigtigt, at du orienterer dig i støtteberettigelsesreglerne, før du udfylder ansøgningsskemaet. 

Du kan finde støtteberettigelsesreglerne her.

 

De væsentligste støtteberettigelsesregler: 

  • Projektaktiviteter skal for at kunne opnå tilskud fra EU-strukturfonde være supplerende ift. aktiviteter, der normalt gennemføres uden tilskuddet. Derfor kan der ikke opnås støtte til drift, lige som der ikke kan opnås støtte til aktiviteter, der alene er begrundede i lovkrav.
  • Projektaktiviteter kan udelukkende modtage tilskud til faktiske, projektrelevante og projektrelaterede udgifter.
  • Projekter kan modtage støtte til udgiftstyperne løn, ekstern konsulentbistand og revision (direkte udgifter). Af de direkte udgifter beregnes et udokumenteret tillæg på 18 % som udgør projektets indirekte udgifter.  De indirekte udgifter (tillægget på 18 %) og de direkte udgifter udgør projektets samlede udgifter. De indirekte udgifter skal anvendes til projektets øvrige udgifter, der ikke er løn, ekstern konsulentbistand og revision. Dette kunne f.eks. være udgifter til husleje, materialer, forsikringer, annoncering, rejser, kørsel og forplejning.
  •  Projekter, der modtager tilskud fra EU-strukturfonde, skal udvise sund finansforvaltning. Dette betyder bl.a. at der ved køb af ekstern konsulentbistand, til en værdi på over 10.000 kr. eksklusiv moms, skal foretages markedsafsøgning, lige som både Danmarks og EU’s udbudsregler skal overholdes.  

 

logoer


Siden er sidst opdateret 14-1-2019
Region udvikling

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00