Gå til indhold

Syddansk Vækstforum

Til forsiden

ForsidepilFor ansøgerepilHjælp til ansøgning om midler i yderområdepuljen

Hjælp til ansøgning om midler i yderområdepuljen

Bemærk, at sidste frist for at søge midler fra puljen er 21. september  2018.

Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark har oprettet en pulje på 3,3 mio. kr. pr. år til at understøtte forprojekter til erhvervsudvikling i yderområderne.

Yderområderne er defineret som de kommuner:

  • Hvor erhvervsindkomsten pr. indbygger i kommunen er under 90 % af landsgennemsnittet (over de sidste 3 år)
  • Hvor der er mere end en halv times kørsel til større by (over 45.000 indbyggere) 

I Region Syddanmark er disse kommuner Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Ærø, Langeland og Svendborg. Disse kommuner, eller offentligt lignende organisationer i disse kommuner, har mulighed for at søge puljen om tilskud til forprojekter til erhvervsudvikling.  

Tilskud kan søges til forundersøgelser, projektudvikling og udvikling af samarbejder med andre aktører i Danmark eller Tyskland. Forprojekter skal bidrage til at udvikle større, strategiske indsatser i yderområderne på en af to måder:

Projektet understøtter indsatser i yderområderne, hvor der kan bygges bro til regionens erhvervsmæssige styrker og potentialer

Projektet understøtter et af Syddansk Vækstforums tre forretningsområder: Velfærdsteknologi, Bæredygtig energi (energieffektive teknologier og offshore) eller Oplevelsesøkonomi (turisme og design).

Indsatsen kan f.eks.:
• Udvikle samarbejdet mellem klyngerne og yderområdernes virksomheder. Indsatsen skal styrke innovation og kompetenceopbygning i yderområderne.
• Fremme virksomhedernes deltagelse i samarbejdet mellem de vestdanske regioner, herunder inden for fødevareområdet og turismeområdet (Vestkystpartnerskabet og Partnerskab for Østersøturisme).
• Udnytte yderområdernes naboskab til Tyskland ved fortsat at afdække fælles styrkepositioner og etablere samarbejder hen over grænsen. Indsatsen skal udmøntes i samspil med INTERREG 5A programmet.

Projektet understøtter indsatser i yderområderne baseret på lokale vækstpotentialer, hvor der tages udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang til vækst og udvikling
Indsatsen baseres på lokale vækstpotentialer, der er prioriteret ud fra analyser af blandt andet ressourcer, stedbundne ressourcer og vækstdrivere.

Den helhedsorienterede tilgang fordrer, at lokale aktører også sætter aktiviteter i gang, som understøtter indsatsen og dermed påvirker de forhold, som de har indflydelse på (eksempelvis planlægning, uddannelse, infrastruktur, organisering).
 

Forprojekter må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, og der kan ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder.

Der er ikke faste ansøgningsfrister, så ansøgningen kan sendes, når den er klar. Tilskud bevilges af regionen på direktørniveau efter indstilling fra sekretariatsgruppen for Syddansk Vækstforum. 

Du kan finde ansøgningsskema til puljen her.

 


Siden er sidst opdateret 6-9-2018
Regional Udvikling, Vækstforum.

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00