Gå til indhold

Syddansk Vækstforum

Til forsiden


Vækstpartnerskabsaftale

Vækstpartnerskabsaftale mellem Syddansk Vækstforum og regeringen

Den 5. september 2017 indgik regeringen og Syddansk Vækstforum en er regional vækstpartnerskabsaftale, hvor parterne er enige om at sikre en stærk og koordineret sammenhæng mellem den nationale og regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling.

Med denne aftale indgår regeringen og Syddansk Vækstforum i et partnerskab om tre overordnede vækstindsatser:

1. Energiteknologier i verdensklasse - Center for Industriel Elektronik:

Parterne vil bakke op om ’Center for Industriel Elektronik’ på SDU Sønderborg, der etableres på privat initiativ af et partnerskab af offentlige aktører og private virksomheder med henblik på at give virksomheder inden for energieffektive teknologier øget adgang til kvalificeret arbejdskraft og til et test- og innovationsmiljø af høj international standard. Parterne vil gå i dialog om at understøtte etableringen af centret, herunder proces for igangsætning af den nye uddannelse og etablering af laboratoriefaciliteter.

2. Sundheds- og velfærdsteknologi:

Parterne er enige om at understøtte væksten i virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsteknologi gennem forenkling og samordning af klyngeindsatsen med afsæt i virksomhedernes behov. Parterne vil endvidere drøfte arbejdet i det nationale markedsføringskonsortium, Healthcare Denmark, bl.a. i forbindelse regeringens kommende Vækstplan for Life Science.

3. Teknologipagt, digitalisering og design:  

Allerede i dag er efterspørgslen på tekniske og naturvidenskabelige kompetencer stor blandt virksomhederne i Region Syddanmark. Parterne vil drøfte, hvordan Syddansk Vækstforum kan indgå i en teknologipagt. Parterne vil drøfte udvikling og implementering af relevante forslag i regeringens strategi for Danmarks digitale vækst og Region Syddanmarks vækst- og udviklingsstrategi med fokus på robotteknologi, automatisering og digitalisering. Desuden vil parterne arbejde for at indgå et samarbejde om digitalisering via design. De vestdanske vækstfora igangsætter et analysearbejde om rammevilkår og vækstpotentialer i den digitale omstilling for produktionserhvervene, så erhvervsfremmeindsatsen kan tilpasses virksomhedernes behov. Staten vil følge arbejdet, og drøfte opfølgningen på analysen.

Vækstpartnerskabsaftalen  gælder frem til 30. juni 2018.

 


Sidst opdateret den 05-09-2017.Vækstforum

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00