Syddansk Vækstforum

Til forsidenTil Region Syddanmark

ForsidepilFor ansøgerepilHjælp til ansøgning om midler fra Syddansk OPI-pulje

Hjælp til ansøgning om midler fra Syddansk OPI-pulje

Syddansk Vækstforum og Regionsrådet har afsat ca. 27,5 mio. kr. til fordeling til projekter under "Syddansk OPI-pulje 2015-2017". Puljen består af regionale erhvervsudviklingsmidler og midler fra den Europæiske Regionalfond.   

Der ydes støtte til samarbejder mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner. Projekterne skal have til formål at understøtte kommercialisering af produkter og services inden for Vækstforums forretningsområder – Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig Energi samt Oplevelseserhverv. Der skal være tale om produkter, der er tæt på markedet, men som eksempelvis mangler endelig dokumentation for effekt eller afprøvning i forskellige brugssituationer. Projekterne skal dels øge kvaliteten af den offentlige service, og samtidig skabe nye forretningsmuligheder for virksomhederne samt være til gavn for borgere eller brugere.

Små og mellemstore virksomheder kan søge, og der skal være tilknyttet mindst en offentlig part og en forskningsinstitution. Der er indgået aftale med SDU Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, der indgår som forskningsinstitution i alle projekter. SDU bidrager med sparring omkring OPI-processer, kommercialisering og forretningsudvikling. Læs mere omkring SDU's rolle i projekterne samt omkring SDU's konkrete projektforløb.

Der kan søges om støtte fra 400.000 og til 1.475.000 kr.

Du kan læse mere om, hvad der kan søges støtte til, vilkår, krav og kriterier i ansøgningsvejledningen for Syddansk OPI-pulje

Ansøgningsfrister i 2016:

26. april 2016, forventet behandling på Vækstforums formandskabs møde den 8. september 2016

11. august 2016, forventet behandling på Vækstforums Formandskabs møde 11. november 2016

29. november 2016, forventet behandling på Vækstforums Formandskabs møde den 28. februar 2017 

Ansøgningsmateriale

Du finder ansøgningsskemaet her 

Obligatoriske bilag:

Du finder budgetskemaet her

Du finder partnerskabserklæringen her

Du finder ”de minimis-erklæringen” her

Du finder SMV-erklæringen her

Den offentlige partner skriver en erklæring om forventet udbytte, som vedlægges

Virksomhedens forretningsplan for det nye produkt vedlægges ansøgningen

Der vedlægges en tidsplan for projektets aktiviteter

Plan for markedsintroduktion af produktet vedlægges

Vejledning om puljen

Vær opmærksom på, at ansøgere forventes at kontakte den organisation, der er relevant for det valgte forretningsområde. Du finder listen over kontaktpersoner neden for.

OPI-sekretariatet - generelt om puljen:

Jane Guldbrand-Hansen, tlf. 7663 1395, e-mail: jgh@rsyd.dk

Anna Schouboe Thøgersen, tlf. 7663 2097, e-mail: ast@rsyd.dk

Vejledning om projekter indenfor Sundheds- og velfærdsinnovation v/ Welfare Tech:

Karen Lindegaard, tlf. 2461 1931, e-mail karli@welfaretech.dk

Kristian Larsen, tlf. 3136 8541, e-mail khlar@welfaretech.dk

Vejledning om projekter indenfor Bæredygtig Energi

Energieffektivisering v/ CLEAN:

Christian Boysen, tlf. 6171 8663 og e-mail chb@cleancluster.dk

Offshore v/ Offshoreenergy.dk:

Christian Munk Jensen, tlf. 5055 2606, e-mail cm@offshoreenergy.dk

Vejledning om projekter indenfor Oplevelseserhverv

Turisme v/ Inspiring Denmark:

Kurt Kiilerich Frederiksen, tlf. 30 52 43 52, e-mail kkf@inspiringdenmark.dk

Design v/ D2I:

Leendert Bjerg, tlf. 53 78 1985, e-mail lb@d2i.dk

Ang. samarbejde med forskningsinstitution

SDU – Institut for Entreprenørskab og relationsledelse (IER):

Majbritt Rostgaard Evald, tlf. 6550 1315, e-mail mre@sam.sdu.dk  

 

 

 

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00