Gå til indhold

Syddansk Vækstforum

Til forsiden


ForsidepilNyhedsbrevpilVækstforums nyhedsbrev 2015pil9,4 mio. kr. skal få flygtninge i arbejde

9,4 mio. kr. skal få flygtninge i arbejde

Vækstforum har besluttet at sætte ind med en ekstra indsats for at få flygtninge i arbejde. Derfor afsætter Syddansk Vækstforum 9,4 mio. kr. til indsatsen. 

Midler fra Socialfondsprogrammet

Målgruppen er blandt andet flygtninge fra Syrien, Irak, Afghanistan og Eritrea, der skal hjælpes ud på det syddanske arbejdsmarked og ind i de syddanske virksomheder.

Midlerne kommer fra EU’s Socialfondsprogram for 2014-2020, og indsatsen retter sig mod personer med svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, men som kan hjælpes i beskæftigelse.

Hjælp til private virksomheder

Den særlige indsats for at skaffe flygtningene i job skal supplere den indsats og de forpligtelser, som blandt andet kommunerne har overfor flygtninge.

Derudover skal indsatsen så vidt muligt dække hele regionen. Den kan dog også målrettes forskellige egne i regionen.

Indsatsen skal involvere erhvervslivet mest muligt og hjælpe private virksomheder med at løfte udfordringen med mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Region Syddanmark vil i begyndelsen af 2016 offentliggøre informationsmateriale om de nærmere vilkår for at søge midlerne.

Her finder du punktet Social inklusion og integration af flygtninge på Syddansk Vækstforums dagsorden.


Siden er sidst opdateret 16-12-2015

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00