Gå til indhold

Syddansk Vækstforum

Til forsiden


ForsidepilNyhederpilForside historierpilAnnoncering - Indkaldelse af ansøgninger til Syddansk Vækstforums fødevareindsats

Annoncering - Indkaldelse af ansøgninger til Syddansk Vækstforums fødevareindsats

Syddansk Vækstforum har reserveret 22 mio. kr. til en virksomhedsrettet indsats, som skal bidrage til vækst og beskæftigelse i fødevareerhvervet og etablering af syddansk hub i sammenhæng med en samlet national klyngestruktur på fødevareområdet.

Til at udmønte indsatsen søger Syddansk Vækstforum én operatør, der i et partnerskab kan sikre en succesfuld gennemførsel. En operatør skal være en offentlig eller halvoffentlig aktør, der besidder kvalifikationer til at administrere offentlige midler.

Nærmere krav og retningslinjer er beskrevet i annonceringsmaterialet:

Læs mere i annoncerings- og ansøgningsmaterialet

Læs mere om analysen af fødevarelandskabet

Fristen for indsendelse af ansøgninger er den 14. maj 2018.

Der afholdes informationsmøde for potentielle ansøgere 21. marts 2018 kl. 10-12 hos Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle,

Tilmelding til informationsmøde skal ske til: Liselotte Abildgaard, e-mail: lla@rsyd.dk tlf.: 76631912

For yderligere information om indsats I, kriterier og krav mv. kontakt: Olav Sønderskov, tlf.: 29201088, e-mail: olav.soenderskov@rsyd.dk

For yderligere information om indsatsens kriterier og krav, regionalfondens prioritet 1 A og regionalfondens prioritet 2, (indsats II og III) finansiering, statsstøtte og støtteberettigelse kontakt: René Poulsen, tlf.: 29201045, e-mail: rene.poulsen@rsyd.dk

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00