Gå til indhold

Syddansk Vækstforum

Til forsiden


ForsidepilNyhederpilForside historierpilEU-kroner skaber arbejdspladser i Syddanmark

EU-kroner skaber arbejdspladser i Syddanmark

Der skabes både arbejdspladser og gode rammer for fremtidens vækst i de syddanske virksomheder med EU-kroner. Men formanden for Syddansk Vækstforum frygter for fremtiden med nyt udspil om centraliseret erhvervsfremme. 

Omkring 80 deltagere var mødt op til debatmødet  "EU og væksten i fremtidens Syddanmark" på fødevarevirksomheden Easyfood i Kolding mandag 23. april. Mødet var arrangeret af Region Syddanmark  i samarbejde med EU-Kommissionen og satte fokus på, hvordan EU’s strukturfonde bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser i Region Syddanmark. 
Fra 2014 og frem til 2020 modtager Region Syddanmark ca. en mia. EU-kroner til at gøre godt med i Syddanmark. Pengene fra EU bruges til at investere i erhvervsudvikling på regionalt og lokalt niveau, og det er Syddansk Vækstforum, der forvalter midlerne. Det sker i tæt samarbejde mellem virksomheder, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og de syddanske kommuner. 

Partnerskaber giver resultater

På mødet fortalte Stephanie Lose (V) regionsrådsformand i Regions Syddanmark og formand for Syddansk Vækstforum om Vækstforums investeringer, og hvad de har betydet for Syddanmark:
 - Den nyeste effektmåling fra programperioden 2007 til 2013 viser, at 99 syddanske projekter har modtaget knap 700 mio. kr. i EU-støtte.  Der er skabt 1.568 nye job og en meromsætning på 2,1 mia. kr. I gennemsnit er der givet et EU-tilskud på 386.400 kr. til hvert skabt job.

-  Flere job og øget omsætning er vigtige resultater af indsatsen, men det er de langsigtede investeringer  i gode rammevilkår, der får størst betydning for væksten i virksomhederne på den lange bane, forklarede Stephanie Lose.
 

Vækstforum har gang i flere store indsatser, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med at få taget hul på automatisering og digitalisering. Samtidig investeres der i at sikre den kvalificerede arbejdskraft, som virksomhederne sukker efter.  Her nævnte Stephanie Lose eksemplet Center for Industriel Elektronik i Sønderborg, som skal uddanne fremtidens ingeniører og stå for forskning på internationalt niveau.
 

- Uden et stærkt lokalt og regionalt partnerskab mellem Danfoss, LINAK, Sønderborg Kommune, Syddansk Universitet og Region Syddanmark, var centeret ikke blevet en realitet, for staten ønskede ikke at støtte etableringen af centeret, sagde formanden. Bent Jensen, CEO i LINAK A/S, fortalte i en video på mødet, hvorfor et stærkt partnerskab er vigtigt lige netop for hans virksomhed.

 

 

 

Tre virksomhedsledere fortalte også helt konkret, hvad de havde af udfordringer for at udvikle sig, og hvordan de havde brugt EU-støtten til at komme videre:

Flemming Paasch, Easyfood:

- Som nystartet virksomhed i 2002 var vi pressede, men deltagelsen i et projekt om robotter betød, at vi fik et netværk og øgede effektiviteten med 25 procent. Det er formentlig derfor, vi er her i dag med 150 medarbejdere og en omsætning på 300 mio. kr. sidste år.

Niels Jul Jacobsen, MiR:

- Samarbejdet med regionen og Sygehus Sønderjylland om udvikling af en robot til sygehuset har været afgørende for vores succes. Samarbejdet gav både troværdighed og synlighed overfor nye slutkunder.

På mødet var blikket også rettet imod, hvordan der skal skabes vækst i fremtidens Syddanmark, og her kom Stephanie Lose ind på den højaktuelle diskussion om, hvordan fremtidens erhvervsfremme skal indrettes:

Fremtidens erhvervsfremme

- Lige efter påske spillede Forenklingsudvalget ud med forslag om, at erhvervsfremmeindsatsen skal centraliseres i en erhvervsfremmebestyrelse. Bestyrelsen skal blandt andet bestemme, hvilke decentrale erhvervsfremmeindsatser, der skal gennemføres. Til det vil jeg sige, at det skal være mere enkelt at få hjælp, og at hele systemet skal være mere effektivt. Så langt er vi enige. Men jeg er voldsomt bekymret for, at vi ikke får vækst i hele Danmark, hvis alt skal styres fra centralt hold, sådan som udvalget foreslår. Selvom Danmark er et lille land, har vi store regionale forskelle, og den forskellighed skal vi understøtte, og det sker ikke i tilstrækkelig grad med udvalgets forslag.

Fakta om Syddansk Vækstforum

Syddansk Vækstforum er et af seks vækstfora i Danmark. Der udpeges i alt 21 medlemmer til hvert vækstforum, og medlemmerne kommer fra erhvervslivet, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt kommuner og regioner. De regionale vækstfora er centrale i arbejdet med at skabe vækst og udvikling i regionernes erhvervsliv.


Siden er sidst opdateret 24-4-2018
Regional Udvikling, Vækstforum.

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00