Gå til indhold

Syddansk Vækstforum

Til forsiden


ForsidepilNyhederpilForside historierpilAnnoncering - innovationssamarbejder inden for sundhed- og velfærdsinnovation

Annoncering - innovationssamarbejder inden for sundhed- og velfærdsinnovation

Indkaldelse af ansøgninger under Syddansk Vækstforums indsats ”innovationssamarbejder inden for sundheds – og velfærdsinnovation”

Udfordringer i sundhedsvæsenet er der nok af. Der bliver flere ældre, flere kronikere og samtidig flere behandlingsmuligheder. Samtidig ønsker borgerne – ikke bare i Danmark, men i mange lande omkring os – at få bedre behandlingstilbud, forebyggelse og genoptræning, pleje og omsorg.

Der er altså både på det danske og de internationale markeder efterspørgsel efter løsninger, der kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer inden for sundheds- og velfærdsområdet.

Derfor annoncerer Syddansk Vækstforum efter ansøgere, der kan byde ind med løsninger inden for sundheds- og velfærdsinnovation. Vækstforum har 12 mio. kr. at gøre godt med, som stammer fra EU’s regionalfond og de regionale erhvervsudviklingsmidler.    

For at komme i betragtning som ansøger er det vigtigt at have sundhedsvæsenets behov for øje og at tænke i skalerbare løsninger.

De virksomheder, som ønsker at indgå i projektet, skal indgå i konkrete innovationssamarbejder med en vidensinstitution og en offentlig aftager om udvikling af konkrete koncepter til nye produkter eller løsninger, herunder både vare – og tjenesteydelser. Konceptet kunne f.eks. være en prototype, mock-up, tegning eller plan. Den offentlige aftager kan eksempelvis være sygehuse eller plejehjem.

Samarbejderne skal bestå af minimum to små og mellemstore virksomheder, en offentlig part og mulig fremtidig aftager af løsningen – og en vidensinstitution med ekspertise inden for den konkrete teknologi/viden.

Der afholdes informationsmøde for potentielle ansøgere 13. august 2018 kl. 13-15 hos Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Tilmelding til informationsmøde skal ske senest 9. august 2018 til susanne.soendergaard@rsyd.dk

Fristen for indsendelse af ansøgninger er 3. september 2018. 

Læs mere om indsatsens faglige indhold, ansøgningsproces, kriterier, krav, etc.

Har du spørgsmål:

For yderligere information om indsatsens kriterier og krav, regionalfondens prioritet 1 A, finansiering og statsstøtte kontakt: René Poulsen, tlf.:  29201045, e-mail: rene.poulsen@rsyd.dk

For information om indsatsens faglige indhold og ansøgningsproces kontakt: Susanne Søndergaard, tlf.:  29201982, e-mail: susanne.soendergaard@rsyd.dk eller Helle Knudsen, tlf.: 29201905, e-mail: helle.knudsen@rsyd.dk

 

 

 

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00