Gå til indhold

Syddansk Vækstforum

Til forsiden


ForsidepilNyhederpilForside historierpilAnnoncering - Kvalificeret arbejdskraft med STEM-kompetencer

Annoncering - Kvalificeret arbejdskraft med STEM-kompetencer

Virksomhederne har brug for kvalificeret arbejdskraft, og efteruddannelse af egne medarbejdere kan være en hurtig vej hertil, men meget få benytter sig af mulighederne. Derfor efterlyser Vækstforum nye løsninger til øget efteruddannelse.

Det danske arbejdsmarked står over for store omvæltninger som følge af den teknologiske og digitale omstilling. Der er brug for, at de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark får klædt deres medarbejdere bedre på med de såkaldte STEM-kompetencer – dvs. kompetencer inden for teknologi, digitalisering og naturvidenskab. Der er også brug for, at medarbejdere løbende efteruddanner sig, så virksomheder og medarbejdere er på forkant med at udnytte de nye teknologier til at skabe vækst. 

Selvom vi i Danmark har et veludbygget voksen-, efter- og videreuddannelsessystem, er der mange virksomheder og voksne, som ikke deltager i efteruddannelse. Det skyldes blandt andet at virksomheder og medarbejdere ikke er motiveret for efteruddannelse, og at kurserne ikke i tilstrækkelig grad matcher virksomhedernes behov. 

Det skal der gøres noget ved. Derfor annoncerer Syddansk Vækstforum efter ansøgere, som har nye løsninger på, hvordan man kan skabe øget efteruddannelse inden for teknologi, digitalisering og naturvidenskab. 

Vækstforum har afsat 10 mio. kroner til initiativet.

Vækstforum efterlyser løsninger, der skal bestå af to dele. Den første del skal fokusere på at udvikle nye målrettede og fleksible efteruddannelsestilbud, som matcher virksomhedernes behov,  og som gør det mere attraktivt for virksomheder og medarbejdere at deltage i efteruddannelse. Den anden del skal handle om at gennemføre efteruddannelse, som bidrager til at realisere virksomhedernes vækststrategier.

Det er afgørende, at de nye løsninger bidrager til overkomme barriererne i forhold til øget efteruddannelse og at løsningerne forankres i det formelle voksen,- efter- og videreuddannelsessystem, således at virksomheder og medarbejdere også efter projekterne er gennemført kan få gavn af og benytte de nye efteruddannelsestilbud.

Fristen for indsendelse af ansøgninger er 27. september 2018.

Læs mere om indsatsens krav og kriterier

Har du spørgsmål:

For yderligere information om indsatsens kriterier og krav samt ansøgningsproces kontakt: Udviklingskonsulent Lene Henriksen, tlf.:  7663 1986, 2126 2471, e-mail: lene.henriksen@rsyd.dk

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00